Uitgelicht:

Het zesde uitvoeringsseizoen 

De werkzaamheden in het zesde uitvoeringseizoen sinds de start van het landschapfonds in 2010 zijn in uitvoering. Landschapselementen worden opgeknapt en aangepakt. Wij hopen dat u als inwoner, als gebruiker of als bezoeker ook op steeds meer plekken in het landschap ziet, dat er gewerkt wordt aan beheer en nieuwe aanleg van houtwallen, elzensingels, poelen en bosjes. 

 Het doel van het fonds is het landschap nog mooier, nog statiger en nog natuurlijk te maken. Dat u ervan kunt genieten en planten en diren een goede plek vinden om te leven.

Na elk uitvoeringsjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de schouwcommissie op pad om te beoordelen of het werk op de juiste manier is uitgevoerd. En dat is belangrijk, want alleen als de werkzaamheden goed en vakundig zijn uitgevoerd werken we aan behoud van landschap en biodiversiteit.

 

Beleven en laten zien

Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Het werk van de afgelopen vijf jaren wordt in het veld steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Het landschapsfonds investeert daarom het komende jaar in activiteiten in het veld. Om het verhaal van het landschap te vertellen en vooral het werk van het landschapsfonds in het veld te laten zien en beleven. Hoe worden landschapselementen beheerd? En wat levert het op? Voor het landschap, voor planten en dieren.

Stand van zaken januari 2017 (binnenkort volgt hier een update naar januari 2018)

Het landschapsfonds heeft per januari 2017 met 24 grondeigenaren in totaal 40 contracten afgesloten voor aanleg, herstel en beheer van elementen in het landschap. Welke elementen daar onder vallen ziet op onderstaande kaart. Het gaat in totaal om:

 

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik