Uitgelicht:

Het vijfde uitvoeringsseizoen 

De werkzaamheden in het vijfde uitvoeringseizoen sinds de start van het landschapfonds in 2010 zijn in afronding. Vele landschapselementen zijn afgelopen winter opgeknapt en aangepakt. Wij hopen dat u als inwoner, als gebruiker of als bezoeker ook op steeds meer plekken in het landschap ziet, dat er gewerkt wordt aan beheer en nieuwe aanleg van houtwallen, elzensingels, poelen en bosjes. Het bestuur nam 15 maart jl zelf kennis van de voortgang. Samen met medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en het bestuur van Grien Brongergea werden een aantal plekken in het veld bezocht.   

 Het doel van het fonds is het landschap nog mooier, nog statiger en nog natuurlijk te maken. Dat u ervan kunt genieten en planten en diren een goede plek vinden om te leven.

Na elk uitvoeringsjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de schouwcommissie op pad om te beoordelen of het werk op de juiste manier is uitgevoerd. En dat is belangrijk, want alleen als de werkzaamheden goed en vakundig zijn uitgevoerd werken we aan behoud van landschap en biodiversiteit.

 

Beleven en laten zien

Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Het werk van de afgelopen vier jaren wordt in het veld steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Het landschapsfonds investeert daarom het komende jaar in activiteiten in het veld. Om het verhaal van het landschap te vertellen en vooral het werk van het landschapsfonds in het veld te laten zien en beleven. Hoe worden landschapselementen beheerd? En wat levert het op? Voor het landschap, voor planten en dieren.

Stand van zaken januari 2017

Het landschapsfonds heeft per januari 2017 met 24 grondeigenaren in totaal 40 contracten afgesloten voor aanleg, herstel en beheer van elementen in het landschap. Welke elementen daar onder vallen ziet op onderstaande kaart. Het gaat in totaal om:

 

 

Laatste nieuws

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september (20.00 uur in de Hof van Schoterland - Mildam) houdt het bestuur een bijeenkomst met alle contractanten om bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar i...

  • Reactie op herbesteding middelen

    In de Leeuwarder Courant legt Jacob Drost in een ingezonden stuk uit hoe het zit met de herbesteding van middelen voor het landschapsfonds vanuit de gemeente Heerenveen (5 juli 2017) ...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik