Uitgelicht:

Het tiende uitvoeringsseizoen 

De werkzaamheden in het tiende uitvoeringseizoen sinds de start van het landschapfonds in 2010 zijn in volle gang. Ook deze 'winter'periode worden landschapselementen opgeknapt en aangepakt. Wij hopen dat u als inwoner, als gebruiker of als bezoeker ook op steeds meer plekken in het landschap ziet, dat er gewerkt wordt aan beheer en nieuwe aanleg van houtwallen, elzensingels, poelen en bosjes. 

Het doel van het fonds is het landschap nog mooier en natuurlijker te maken. Dat u ervan kunt genieten en planten en dieren in wallen, singels en poelen een goede plek vinden.

Na elk uitvoeringsjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de schouwcommissie op pad om te beoordelen of het werk op de juiste manier is uitgevoerd. En dat is belangrijk, want alleen als de werkzaamheden goed en vakkundig zijn uitgevoerd werken we aan behoud van landschap en biodiversiteit.

 

Beleven en laten zien

Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Het werk van de afgelopen tien jaar wordt in het veld steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Het landschapsfonds investeert daarom het komende jaar in activiteiten in het veld. Om het verhaal van het landschap te vertellen en vooral het werk van het landschapsfonds in het veld te laten zien en beleven. Hoe worden landschapselementen beheerd? En wat levert het op? Voor het landschap, voor planten en dieren.

Stand van zaken janauri 2019

Het landschapsfonds heeft in 2018 een nieuw contract voor herstel en twee nieuwe contracten voor het beheer van landschapselementen afgesloten. Per januari 2019 zijn nu deze aantallen landschapslementen onder beheer:

 

Laatste nieuws

  • De nieuwsbrief juli 2021 is uit!

    In de nieuwsbrief van juli 2021 nemen we u mee op een digitale excursie door ons werkgebied. Wij zien ernaar uit dat binnenkort een excursie weer in het veld kan plaatsvinden. 

  • Nieuwsbrief december 2020 leest u hier

    In de nieuwsbrief leest u over de geschiedenis en mooie verhalen over ons werkgebied, over bijzondere waarnemingen en over de problematiek met de groeiende populatie damherten.

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik