Uitgelicht:

Het vijfde uitvoeringsseizoen 

De werkzaamheden in het vijfde uitvoeringseizoen sinds de start van het landschapfonds in 2010 zijn in afronding. Vele landschapselementen zijn afgelopen winter opgeknapt en aangepakt. Wij hopen dat u als inwoner, als gebruiker of als bezoeker ook op steeds meer plekken in het landschap ziet, dat er gewerkt wordt aan beheer en nieuwe aanleg van houtwallen, elzensingels, poelen en bosjes. Het bestuur nam 15 maart jl zelf kennis van de voortgang. Samen met medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en het bestuur van Grien Brongergea werden een aantal plekken in het veld bezocht.   

 Het doel van het fonds is het landschap nog mooier, nog statiger en nog natuurlijk te maken. Dat u ervan kunt genieten en planten en diren een goede plek vinden om te leven.

Na elk uitvoeringsjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de schouwcommissie op pad om te beoordelen of het werk op de juiste manier is uitgevoerd. En dat is belangrijk, want alleen als de werkzaamheden goed en vakundig zijn uitgevoerd werken we aan behoud van landschap en biodiversiteit.

 

Beleven en laten zien

Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Het werk van de afgelopen vier jaren wordt in het veld steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Het landschapsfonds investeert daarom het komende jaar in activiteiten in het veld. Om het verhaal van het landschap te vertellen en vooral het werk van het landschapsfonds in het veld te laten zien en beleven. Hoe worden landschapselementen beheerd? En wat levert het op? Voor het landschap, voor planten en dieren.

Stand van zaken januari 2017

Het landschapsfonds heeft per januari 2017 met 24 grondeigenaren in totaal 40 contracten afgesloten voor aanleg, herstel en beheer van elementen in het landschap. Welke elementen daar onder vallen ziet op onderstaande kaart. Het gaat in totaal om:

 

 

Laatste nieuws

  • Geslaagd terreinbezoek

    15 maart jl trok het bestuur van het Lânskipsfûns van het veld in. Samen met medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en bestuur van Grien Brongerea werden een aantal mooie plekken in het veld bezocht. 

  • Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor

    Het bestuur heeft zich versterkt met Hans Tiessen en Gerard Tamminga. Wie zijn zij en waarom dragen zij hun steentje bij het Lânskipsfûns?

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik