Uitgelicht:

Het tiende uitvoeringsseizoen 

De werkzaamheden in het tiende uitvoeringseizoen sinds de start van het landschapfonds in 2010 zijn in volle gang. Ook deze 'winter'periode worden landschapselementen opgeknapt en aangepakt. Wij hopen dat u als inwoner, als gebruiker of als bezoeker ook op steeds meer plekken in het landschap ziet, dat er gewerkt wordt aan beheer en nieuwe aanleg van houtwallen, elzensingels, poelen en bosjes. 

Het doel van het fonds is het landschap nog mooier en natuurlijker te maken. Dat u ervan kunt genieten en planten en dieren in wallen, singels en poelen een goede plek vinden.

Na elk uitvoeringsjaar, als de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de schouwcommissie op pad om te beoordelen of het werk op de juiste manier is uitgevoerd. En dat is belangrijk, want alleen als de werkzaamheden goed en vakkundig zijn uitgevoerd werken we aan behoud van landschap en biodiversiteit.

 

Beleven en laten zien

Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Het werk van de afgelopen tien jaar wordt in het veld steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Het landschapsfonds investeert daarom het komende jaar in activiteiten in het veld. Om het verhaal van het landschap te vertellen en vooral het werk van het landschapsfonds in het veld te laten zien en beleven. Hoe worden landschapselementen beheerd? En wat levert het op? Voor het landschap, voor planten en dieren.

Stand van zaken janauri 2019

Het landschapsfonds heeft in 2018 een nieuw contract voor herstel en twee nieuwe contracten voor het beheer van landschapselementen afgesloten. Per januari 2019 zijn nu deze aantallen landschapslementen onder beheer:

 

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik