Aanpak

Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Voor het realiseren van dit doel werkt de stichting samen met twee partners; Agrarische natuurvereniging Grien Brongergea en Landschapsbeheer Friesland. De Agrarische natuurvereniging draagt bij door haar contacten in het veld en verbinding met haar leden en Landschapbeheer Friesland door de ervaring en expertise van het plannen, organiseren  en uitvoeren van werkzaanheden voor landschapsonderhoud.

Onze gebiedsmakelaar - Auke Koehoorn - is de verbindingsofficier tussen bestuur en het veld. Auke makelt en schakelt en is in opdracht van het Landschapsfonds het aanspreekpunt en het gezicht in het veld. Auke komt bij de mensen op het erf, bekijkt de mogelijkheden en vertaalt deze in een contract Groene diensten. Auke wordt in kennis en expertise bijgestaan door Landschapsbeheer Friesland.

   

  Auke Koehoorn, gebiedsmakelaar 
  Aaltjelaan 7 in Katlijk
  T 0513 636 586
  M 06 504 40 378

 

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik