Aanpak

Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Voor het realiseren van dit doel werkt de stichting samen Landschapsbeheer Friesland. Landschapbeheer Friesland draagt bij vanuit jarenlange ervaring en expertise van het plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden voor landschapsonderhoud.

Onze gebiedsmakelaar - Gerrit Tuinstra - is de verbindingsofficier tussen bestuur en het veld. Gerrit makelt en schakelt en is in opdracht van het Landschapsfonds het aanspreekpunt en het gezicht in het veld. Gerrit komt bij de mensen op het erf, bekijkt de mogelijkheden en vertaalt deze in een contract Groene diensten. Gerrit wordt in kennis en expertise bijgestaan door zijn collega's bij Landschapsbeheer Friesland.

  Gerrit Tuinstra, gebiedsmakelaar 

@ g.tuinstra@landschapsbeheerfriesland.nl
M 0512-383800, 06-13684171


Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik