Aanpak

Het Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk werkt aan het duurzaam beheren en onderhouden van het unieke agrarische cultuurlandschap door het afsluiten van contracten Groene diensten met zoveel mogelijk grondeigenaren.

Voor het realiseren van dit doel werkt de stichting samen Landschapsbeheer Friesland. Landschapbeheer Friesland draagt bij vanuit jarenlange ervaring en expertise van het plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden voor landschapsonderhoud.

Onze gebiedsmakelaar - Gerrit Tuinstra - is de verbindingsofficier tussen bestuur en het veld. Gerrit makelt en schakelt en is in opdracht van het Landschapsfonds het aanspreekpunt en het gezicht in het veld. Gerrit komt bij de mensen op het erf, bekijkt de mogelijkheden en vertaalt deze in een contract Groene diensten. Gerrit wordt in kennis en expertise bijgestaan door zijn collega's bij Landschapsbeheer Friesland.

  Gerrit Tuinstra, gebiedsmakelaar 

@ g.tuinstra@landschapsbeheerfriesland.nl
M 0512-383800, 06-13684171


Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik