Grondeigenaren

Bent u een particuliere grondeigenaar- of gebruiker? En heeft u bijvoorbeeld een houtwal, elzensingel of poel op uw land? Dan kunt u een overeenkomst afsluiten met het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik voor een langjarige, marktconforme vergoeding voor het beheer en onderhoud. U bent voor het behoud van het landschap een onmisbare schakel.

Werving 2017-2018

Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten is in het seizoen 2017-2018 in het hele gebied opengesteld. Dus bent u eigenaar van een bestaande houtwal, elzensingel of poel? Of heeft u plannen om een singel of bomenrij aan te leggen, neemt u dan contact op.

Het landschapsfonds biedt u een marktconforme vergoeding voor aanleg, herstel en meerjarig onderhoud. Onze gebiedsmakelaar is actief op pad om mensen te benaderen en zo mogelijk te verwelkomen als nieuwe deelnemer. Tijdens de erfbezoeken geeft onze gebiedsmakelaar u als eerste stap uitleg geven over de mogelijkheden van het landschapsfonds.

Zo kent het het Landschapsfonds heeft acht typen landschapselementen, waarvoor u een contract Groene diensten kan afsluiten. Welke acht typen landschapselementen dit zijn, ziet u in onderstaand overzicht. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het deelgebied waarbinnen uw landschapselement ligt. De deelgebieden vindt u op de werkkaart. Het Landschapsfonds biedt een vergoeding voor het beheer (B) en ook voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (H) en het aanleggen van nieuwe landschapselementen (A).

  Woudontginningen Landgoederen Veenpolders Beekdal
1. Houtwallen en- singels  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
2. Elzensingels  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
3. Gerief- en hakhoutbosjes  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
4. Laanbomenrij  A, B  A, H, B    
5. Solitaire bomen    A, H, B    
6. Dobben en poelen  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
7. Wandelpaden  A, B  A, B  A, B  A, B
8. Kamers    H, B    

 

 

 

 

 

 

 

Een beschrijving van de acht landschapselementen met daarbij de instapeisen, de voorwaarden en de werkzaamheden die voor een vergoeding in aanmerking komen, leest u in Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk.

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik