Grondeigenaren

Bent u een particuliere grondeigenaar- of gebruiker? En heeft u bijvoorbeeld een houtwal, elzensingel of poel op uw land? Dan kunt u een overeenkomst afsluiten met het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik voor een langjarige, marktconforme vergoeding voor het beheer en onderhoud. U bent voor het behoud van het landschap een onmisbare schakel.

Werving 2019-2020

Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten is in het seizoen 2019-2020 in het hele gebied opengesteld. Dus bent u eigenaar van een bestaande houtwal, elzensingel of poel? Of overweegt u om een singel of bomenrij aan te leggen, neemt u dan contact op.

Het landschapsfonds biedt u een marktconforme vergoeding voor aanleg, herstel en meerjarig onderhoud. Onze gebiedsmakelaar is actief op pad om mensen te benaderen en zo mogelijk te verwelkomen als nieuwe deelnemer. Tijdens de erfbezoeken geeft onze gebiedsmakelaar u als eerste stap uitleg over de mogelijkheden van het landschapsfonds.

Zo kent het Landschapsfonds acht typen landschapselementen, waarvoor u een contract Groene diensten kan afsluiten. Welke acht typen landschapselementen dit zijn, ziet u in onderstaand overzicht. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het deelgebied waarbinnen uw landschapselement ligt. De deelgebieden vindt u op de werkkaart. Het Landschapsfonds biedt een vergoeding voor het beheer (B) en ook voor het wegwerken van achterstallig onderhoud (H) en het aanleggen van nieuwe landschapselementen (A).

  Woudontginningen Landgoederen Veenpolders Beekdal
1. Houtwallen en- singels  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
2. Elzensingels  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
3. Gerief- en hakhoutbosjes  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
4. Laanbomenrij  A, B  A, H, B    
5. Solitaire bomen    A, H, B    
6. Dobben en poelen  A, H, B  A, H, B  A, H, B  A, H, B
7. Wandelpaden  A, B  A, B  A, B  A, B
8. Kamers    H, B    

 

 

 

 

 

 

 

Een beschrijving van de acht landschapselementen met daarbij de instapeisen, de voorwaarden en de werkzaamheden die voor een vergoeding in aanmerking komen, leest u in Dienstenbundel Oranjewoud-Katlijk.

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik