Helpt u mee?

Bent u ook een liefhebber van het prachtige agrarische cultuurlandschap rondom Oranjewoud en Katlijk? En vindt u het ook belangrijk om hier met zorg mee om te gaan? Het Landschapsfonds zet zich hier voor in. Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Een steeds grotere groep grondeigenaren werkt mee. De resultaten in het veld vallen niet direct op omdat het gaat om handhaving van het bestaande, maar zijn voor de insider toch steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Maar dit is ook een van de onderdelen waarbij wij hulp kunnen gebruiken.

Heeft u ideeën voor het organiseren van een excursie? een activiteit vanuit school, of vanuit Plaatselijk Belang? Of heeft u tijd om deze website mooi en actueel te houden? Wij horen uw reactie graag.

Steun het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik. Wij werken graag samen met u aan de toekomst van dit prachtige landschap.

Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik