Helpt u mee?

Bent u ook een liefhebber van prachtige agrarische cultuurlandschap rondom Oranjewoud en Katlijk? En vindt het ook belangrijk om hier met zorg mee om te gaan? Het  Landschapsfonds zet zich hier voor in. Het fonds groeit sinds 2010 stap voor stap. Een steeds grotere groep grondeigenaren werkt mee. De resultaten in het veld zijn steeds beter zichtbaar. Wij zijn er trots op. En dat willen we graag delen. Maar dit is ook een van de onderdelen waarbij wij hulp kunnen gebruiken.

Heeft u ideeën voor het organiseren van een excursie? een activiteit vanuit school, of vanuit Plaatselijk Belang? Of heeft u tijd om deze website mooi en actueel te houden? Wij horen uw reactie graag.

Steun het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik. Wij werken graag samen met u aan de toekomst van dit prachtige landschap.

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik