Nieuws

Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

Zondag 01 oktober 2017
Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te make...
Lees verder

Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Gr...

Dinsdag 05 september 2017
Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die d...
Lees verder

Reactie op herbesteding middelen

Maandag 04 september 2017
In de Leeuwarder Courant legt Jacob Drost in een ingezonden stuk uit hoe het zit met de herbesteding van middelen voor het landschapsfonds vanuit de gemeente Heerenveen (5 juli 2017) ...
Lees verder

Geslaagd terreinbezoek

Vrijdag 31 maart 2017
15 maart jl trok het bestuur van het Lânskipsfûns van het veld in. Samen met medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en bestuur van Grien Brongerea werden een aantal mooie ple...
Lees verder

Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Donderdag 02 maart 2017
Het bestuur heeft zich versterkt met Hans Tiessen en Gerard Tamminga. Wie zijn zij en waarom dragen zij hun steentje bij het Lânskipsfûns?
Lees verder

Leerzame excursie 'beheer van houtwallen in de pra...

Vrijdag 03 februari 2017
Op initiatief van ANV Grien Brongergea was er op 3 februari 2017 voor leden van Grien Brongergea, het bestuur van het Lânskipsfûns en...
Lees verder

Waldkryn voorjaar 2016: in gesprek met...

Maandag 04 april 2016
Waldkryn voorjaar 2016: in gesprek met .... secretaris van het Landschapsfonds, Jacob Drost. Jacob geeft uitleg: Wij maken landschapsonderhoud in het veld mogelijk.
Lees verder

Jeen Nijboer en Meine Scheweer zwaaien af

Donderdag 04 februari 2016
In een brede bestuursvergadering met daarbij aanwezig de leden van de schouwcommissie en het bestuur van Grien Brongergea is afscheid genomen van Jeen Nijboer en Meine Scheweer.
Lees verder

Greet Ruitenberg in Groen Licht!

Dinsdag 03 november 2015
Greet Ruitenberg roemt in Groen Licht, de nieuwsbrief van Landschapsbeheer Friesland, de schoonheid van het landschap van Oranjewoud-Katlijk: “Het is een bijzonder gebied, dat met het...
Lees verder

Het bestuur is weer compleet

Woensdag 07 oktober 2015
Na vier jaren van nauwe betrokkenheid is Jeen Nijboer afgezwaaid als bestuurslid. Jeen wordt opgevolgd door Evert Koelma. Evert is melkveehouder in het prachtige coulissenlandschap van Nieuw...
Lees verder

Boomfeestdag zeer geslaagd:

Zaterdag 21 maart 2015
Meer dan honderd kinderen van de basisscholen in Mildam, Oranjewoud en De Knipe hebben op 13 maart 2015 bomen geplant in het gebied rond Oranjewoud-Katlijk. Op de bedrijven van de families H...
Lees verder

Drie winnaars fotowedstrijd

Dinsdag 17 maart 2015
De fotowedstrijd rondom de boomfeestdag in Katlijk en Oranjewoud heeft drie prachtige winnaars opgeleverd. De foto’s van Hessel, Tom en Huib werden gekozen als beste foto’s uit d...
Lees verder

Gastlessen geslaagde opmaat voor Boomfeestdag

Woensdag 04 maart 2015
Kinderen van vier basisscholen in De Knipe, Mildam en Oranjewoud hebben een gastles gevolgd over bomen in hun omgeving. Na een korte intro in het klaslokaal...
Lees verder

Landschapsfonds timmert aan de weg

Vrijdag 20 februari 2015
Het landschapsfonds heeft de afgelopen twee jaar flink aan de weg getimmerd: Met 17 grondeigenaren zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van landschapselementen...
Lees verder

Gebiedsmakelaar op pad!

Dinsdag 25 november 2014
Heeft u een houtwal, elzensingel of poel op uw land? En wilt u een marktconforme vergoeding ontvangen voor het onderhoud? Neem dan contact op met onze gebiedsmakelaar Auke Koehoorn...
Lees verder

Bertus Mulder zwaait af

Vrijdag 12 september 2014
Het bestuur heeft in stijl afscheid genomen van voorzitter Bertus Mulder. Op Landgoed Oranjewoud sprak Meine Scheweer namens het bestuur een groot dankwoord uit. Bertus Mulder zelf, blikte s...
Lees verder

Derde donatie Ondernemerskring Heerenveen (OKH)

Dinsdag 09 september 2014
Het landschapsfonds ontving op 12 september uit handen van Romke van der Spoel, voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen, een donatie van € 5.000,-. Deze donatie betrof het derde d...
Lees verder

Besluit werving 2013 uitgesteld

Woensdag 06 februari 2013
Het bestuur heeft in haar vergadering van 5 februari jl. het besluit over de werving in 2013 uitgesteld. Het bestuur wil de beschikbare middelen graag zorgvuldig inzetten. In de komende weke...
Lees verder

Eerste 'werk in uitvoering'

Vrijdag 14 december 2012
Op het erf van agrarisch ondernemer Anko Hofstra in Katlijk ging op vrijdag 14 december de eerste schop de grond in met geld van het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik.
Lees verder

Negen contracten een feit

Dinsdag 16 oktober 2012
Op 16 oktober heeft het bestuur de eerste negen contracten ondertekend. Het gaat om een combinatie van contracten voor aanleg-en-herstel en het beheer voor een periode van zeven jaar.
Lees verder

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik