Eerste 'werk in uitvoering'

Vrijdag 14 december 2012

Op het erf van agrarisch ondernemer Anko Hofstra te Katlijk ging op vrijdag 14 december de eerste schop de grond in met geld van het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Siebren Siebenga van de gemeente Heerenveen openden het eerste winterwerkseizoen door te starten met het herstel van drieduizend meter houtwal en elzensingel.

Tezamen met het herstel en beheer van een aantal bospercelen en enkele open kamers is hiermee de eerste €73.000,- besteed uit het regionale landschapsfonds. Dit fonds bundelt private middelen aan publieke gelden die door de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân zijn gefourneerd: iedere ingelegde private euro wordt verzesvoudigd met publieke middelen. Geld dat wordt geïnvesteerd in beheer, herstel en ontwikkeling van het karakteristieke landschap in de regio.Privaat geld
Het was Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland die als eerste de stichting een startbedrag van € 20.000,- euro schonk. Inmiddels is er ook privaat geld van de stichting P.W. Janssen, Ondernemerskring Heerenveen, Koninklijke Smilde, Grondnet en Aequator Groen&Ruimte. Daardoor is er nu € 40.000,- aan private middelen beschikbaar dat met de factor 1:6 in totaal € 280.000,- oplevert voor landschapsbeheer. Dat is hard nodig, want voor het noodzakelijke beheer van elzensingels, houtwallen, boerenlandpaden, poelen en lanen is geen rijksgeld meer beschikbaar gesteld door het huidige kabinet.

30 jaar duurzaam vooruit
Het bestuur is blij met de eerste activiteiten in het gebied, vertelt oud-gedeputeerde Bertus Mulder in zijn functie als bestuursvoorzitter: “Het oprichten van een innovatieve financieringsconstructie kost nu eenmaal tijd, maar het feit dat we komende wintermaanden van start kunnen, laat zien dat het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik toekomst heeft. Dat past ons, want wij willen met het landschap dertig jaar duurzaam vooruit.”

   radiofragment: 'Ketlik krijt houtwâlen werom'

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik