Landschapsfonds timmert aan de weg

Vrijdag 20 februari 2015

Het landschapsfonds heeft de afgelopen twee jaar flink aan de weg getimmerd: Met 17 grondeigenaren zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van landschapselementen. Het gaat dan om het opknappen en deels nieuw aanleggen van hakhoutbos, houtwallen, elzensingels, poelen en zogenaamde open kamers. Dit is vastgelegd in 26 contracten voor aanleg, herstel en duurzaam beheer voor een periode van 7 jaar. De landschapselementen die nu met zorg en aandacht worden onderhouden liggen verspreid in het gebied op particuliere en meestal agrarische grond.

 

Rondom de dorpen Oudeschoot, Mildam, Katlijk en Oranjewoud is hard gewerkt aan de uitvoering in het veld. En daarnaast zijn met 8 nieuwe grondeigenaren contracten voor beheer, aanleg en herstel in voorbereiding. Een mooi resultaat. Het landschapsfonds zorgt ervoor dat oude landschapsstructuren ook in de toekomst de kwaliteiten behouden.

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik