Landschapsfonds timmert aan de weg

Vrijdag 20 februari 2015

Het landschapsfonds heeft de afgelopen twee jaar flink aan de weg getimmerd: Met 17 grondeigenaren zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van landschapselementen. Het gaat dan om het opknappen en deels nieuw aanleggen van hakhoutbos, houtwallen, elzensingels, poelen en zogenaamde open kamers. Dit is vastgelegd in 26 contracten voor aanleg, herstel en duurzaam beheer voor een periode van 7 jaar. De landschapselementen die nu met zorg en aandacht worden onderhouden liggen verspreid in het gebied op particuliere en meestal agrarische grond.

 

Rondom de dorpen Oudeschoot, Mildam, Katlijk en Oranjewoud is hard gewerkt aan de uitvoering in het veld. En daarnaast zijn met 8 nieuwe grondeigenaren contracten voor beheer, aanleg en herstel in voorbereiding. Een mooi resultaat. Het landschapsfonds zorgt ervoor dat oude landschapsstructuren ook in de toekomst de kwaliteiten behouden.

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • De nieuwsbrief mei 2020 leest u hier.

    De nieuwsbrief mei 2020 leest u hier. Met informatie over openstelling 2020-2021 en het afscheid van Bertus de Jong en Teun Appelman

  • Volop werk in uitvoering

    In de maand februari is er weer volop werk uitgevoerd aan houtwallen en singels. Het periodiek terugzetten van beplanting zorgt voor verjonging. De stobben lopen opnieuw uit en zorgen voor gezonde gesloten beplantingen. Her en...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik