Leerzame excursie 'beheer van houtwallen in de praktijk'

Vrijdag 03 februari 2017

Op initiatief van ANV Grien Brongergea was er op 3 februari 2017 voor leden van Grien Brongergea, het bestuur van het Lânskipsfûns en de leden van de schouwcommissie een veldbezoek in Oudeschoot. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland gaf uitleg over het beheer van houtwallen en andere landschapselementen. Een leuke, leerzame en praktische middag.

In het veld kwamen vele onderwerpen aan bod.

Bospest
Hoe om te gaan met de bestrijding van ongewenste soorten. In het gebied van het Lânskipsfûns gaat het vooral om ratelpopulier en Amerikaanse vogelkers, ook wel ‘prunus’ of ‘bospest’. Beide soorten kunnen sterk gaan overheersen waardoor andere begroeiing in de verdrukking raakt.

Overstaanders
Ook werd er gediscussieerd over het laten staan van bomen en struiken als overstaanders bij een eindkap eens in de ongeveer 25 jaar. Dit traditionele hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om een soortenrijke, aaneengesloten begroeiing met een diversiteit aan bomen en struiken te behouden, als leefgebied voor insecten, zangvogels en kleine zoogdieren.

Bijplanten
Een ander onderwerp was het bijplanten met nieuwe bomen en struiken om in landschapselementen een goede aangesloten beplanting te behouden. Van belang hierbij is soorten te gebruiken die hier van oorsprong voorkomen en ook dat het plantmateriaal opgekweekt is uit bomen en struiken vanuit de omgeving, zgn. ‘autochtoon plantmateriaal’! Over het planten van nieuwe bomen en struiken werd behoorlijk gediscussieerd, wat vooral te maken had met de aanwezigheid van grote aantallen damherten. Ze struinen in groepen door het gebied en lusten maar al te graag de nieuw geplante bomen en struiken.

Plantgaten
Ook is de manier van planten toegelicht. Simpelweg de spade in de grond en een deze een paar keer heen en weer bewegen, levert een plantgat op dat niet voldoet. Voor het aanslaan van het nieuw te planten materiaal is het van belang een voldoende groot plantgat te graven!

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik