Lijsterbes of vogelkers; kent u het verschil?

Zaterdag 26 september 2020

De lijsterbes is een gewaardeerde struik in onze wallen, singels en hakhoutbosjes. In het voorjaar belangrijk voor de bijen, hommels en andere insecten, in het najaar heerlijk voor lijsterachtigen en diverse andere vogels, zoals spreeuwen en ook wel vinken. De Amerikaanse vogelkers is, vanwege de sterke neiging te gaan overheersen een ongewenste gast. Bladeren en twijgen worden door ree en damhert bijna niet gegeten, maar de zwarte kersjes worden door vogels zeer gewaardeerd, een garantie voor verdere verspreiding.

Lijsterbes (boven) en Amerikaanse vogelkers (onder)

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • De nieuwsbrief juli 2021 is uit!

    In de nieuwsbrief van juli 2021 nemen we u mee op een digitale excursie door ons werkgebied. Wij zien ernaar uit dat binnenkort een excursie weer in het veld kan plaatsvinden. 

  • Nieuwsbrief december 2020 leest u hier

    In de nieuwsbrief leest u over de geschiedenis en mooie verhalen over ons werkgebied, over bijzondere waarnemingen en over de problematiek met de groeiende populatie damherten.

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik