Lijsterbes of vogelkers; kent u het verschil?

Zaterdag 26 september 2020

De lijsterbes is een gewaardeerde struik in onze wallen, singels en hakhoutbosjes. In het voorjaar belangrijk voor de bijen, hommels en andere insecten, in het najaar heerlijk voor lijsterachtigen en diverse andere vogels, zoals spreeuwen en ook wel vinken. De Amerikaanse vogelkers is, vanwege de sterke neiging te gaan overheersen een ongewenste gast. Bladeren en twijgen worden door ree en damhert bijna niet gegeten, maar de zwarte kersjes worden door vogels zeer gewaardeerd, een garantie voor verdere verspreiding.

Lijsterbes (boven) en Amerikaanse vogelkers (onder)

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik