Lees hier over onze landschapselementen in de 19e eeuw

Zondag 06 december 2020

Onze landschapselementen in de 19e eeuw

Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde werd in 1857 aan schoolmeesters in Friesland gevraagd een beschrijving te geven van het dorp of de stad waar zij schoolmeester zijn. In Mildam was dat meester (Fedde Frankes) Koksma. Gevraagd werd ondermeer een beschrijving te geven van de voorkomende grondsoorten en het grondgebruik, de voorkomende bebouwing, aantallen inwoners, hun beroepen, de lokale historie, beroemde personen en de jaarmarkten.

Koksma kwam in 1846 naar Mildam, daarvóór stond hij als schoolmeester in Slijkenburg. Er was indertijd één school voor Brongerga, Mildam en Katlijk. De beschrijving van de drie dorpen vergde acht geschreven bladzijden. Het geheel is te vinden via de website van TRESOAR.

Hieronder volgt een kopie van een deel van de beschrijving van bodem en grondgebruik.

Voor ons van belang: “Bijna alle bouwakkers en weidkampen zijn met kreupelhout omplant tot bescherming van de vruchten en tot eene meerdere winstgeving. Ook treft men hier veel kreupelbosch aan dat n.g. om de 10 jaren gekapt wordt”.

 

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • De nieuwsbrief juli 2021 is uit!

    In de nieuwsbrief van juli 2021 nemen we u mee op een digitale excursie door ons werkgebied. Wij zien ernaar uit dat binnenkort een excursie weer in het veld kan plaatsvinden. 

  • Nieuwsbrief december 2020 leest u hier

    In de nieuwsbrief leest u over de geschiedenis en mooie verhalen over ons werkgebied, over bijzondere waarnemingen en over de problematiek met de groeiende populatie damherten.

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik