Waarnemingen van onze gebiedsmakelaar tijdens veldbezoek november 2020

Zondag 06 december 2020

Tijdens bezoek aan partners van het landschapsfonds; Mts. Siebenga-Binsma en Dhr. Hofma – werden door de gebiedsmakelaar de volgende vogelsoorten genoteerd. Niet alle gezien, deels herkend aan de zang (bijzonder in november 2020).

Grote gele kwikstaart – broedvogel van gebieden met snelstromende beken, bv. in Twente, Achterhoek en Zuid-Limburg. Overwintering ook op heel andere plekken, bv. in bebouwd gebied en ook regelmatig op boerenerven, waaronder het waargenomen exemplaar.
Groene specht – van oorsprong een echte bosvogel, maar de laatste jaren worden ze ook regelmatig gezien in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap, op plekken met oude bomen.
Zwarte specht – een echte bosvogel
Grote bonte specht
Vink
Keep
Sijs
Geelgors
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Merel
Koperwiek
Kramsvogel
Sperwer
Buizerd
Roodborst
Goudhaan
Boomklever
Boomkruiper
Houtsnip
– broedvogel van met name heide- en bosgebieden, maar in de winter vaak als doortrekker in houtwallen en singels in het agrarisch gebied.
Gaai
Houtduif
Holenduif
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
– bij Dhr. Hofma op het land (drie exemplaren), deze soort is een broedvogel van heide- en stuifzandterreinen.

Grote gele kwikstaart in winterkleed, foto: ‘Saxifraga - Mark Zekhuis’

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik