Waarnemingen van onze gebiedsmakelaar tijdens veldbezoek november 2020

Zondag 06 december 2020

Tijdens bezoek aan partners van het landschapsfonds; Mts. Siebenga-Binsma en Dhr. Hofma – werden door de gebiedsmakelaar de volgende vogelsoorten genoteerd. Niet alle gezien, deels herkend aan de zang (bijzonder in november 2020).

Grote gele kwikstaart – broedvogel van gebieden met snelstromende beken, bv. in Twente, Achterhoek en Zuid-Limburg. Overwintering ook op heel andere plekken, bv. in bebouwd gebied en ook regelmatig op boerenerven, waaronder het waargenomen exemplaar.
Groene specht – van oorsprong een echte bosvogel, maar de laatste jaren worden ze ook regelmatig gezien in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap, op plekken met oude bomen.
Zwarte specht – een echte bosvogel
Grote bonte specht
Vink
Keep
Sijs
Geelgors
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Merel
Koperwiek
Kramsvogel
Sperwer
Buizerd
Roodborst
Goudhaan
Boomklever
Boomkruiper
Houtsnip
– broedvogel van met name heide- en bosgebieden, maar in de winter vaak als doortrekker in houtwallen en singels in het agrarisch gebied.
Gaai
Houtduif
Holenduif
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
– bij Dhr. Hofma op het land (drie exemplaren), deze soort is een broedvogel van heide- en stuifzandterreinen.

Grote gele kwikstaart in winterkleed, foto: ‘Saxifraga - Mark Zekhuis’

Deel dit artikel:

Terug

Laatste nieuws

  • De nieuwsbrief juli 2021 is uit!

    In de nieuwsbrief van juli 2021 nemen we u mee op een digitale excursie door ons werkgebied. Wij zien ernaar uit dat binnenkort een excursie weer in het veld kan plaatsvinden. 

  • Nieuwsbrief december 2020 leest u hier

    In de nieuwsbrief leest u over de geschiedenis en mooie verhalen over ons werkgebied, over bijzondere waarnemingen en over de problematiek met de groeiende populatie damherten.

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik