Organisatie

Het Landschapsfonds wordt geleid door een vijfkoppig bestuur met als voorzitter Greet Ruitenberg als voorzitter. De bestuursleden voeren hun taken - conform de statuten - onbezoldigd uit.

  Greet Ruitenberg, voorzitter Woonplaats: Oldeberkoop

   Hans Tiessen, penningmeester Woonplaats: De Knipe

   Jacob Drost, secretaris Woonplaats: Oranjewoud

   Gerard Tamminga, bestuurslid Woonplaats: Heerenveen

   Vacature, bestuurslid Woonplaats: ?

Gebiedsmakelaar
In opdracht van het bestuur van het landschapsfonds makelt en schakelt gebiedsmakelaar Auke Koehoorn. Auke is het aanspreekpunt en het gezicht in het veld.

Schouwcommissie
Om toe te kunnen zien op de resultaten in het landschap heeft het bestuur een onafhankelijke schouwcomissie ingesteld. Deze commissie voert een jaarlijkse schouwronde uit en rapporteert aan het bestuur. De schouwcommissie bestaat uit Foppe Hemminga, Henk Dommerholt en Geert Lantinga.

 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik