Organisatie:

Het Landschapsfonds wordt geleid door een vijf-koppig bestuur met Greet Ruitenberg als voorzitter. De bestuursleden voeren hun taken - conform de statuten - onbezoldigd uit. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen.

  Geert Ruitenberg, voorzitter. Woonplaats: Oldeberkoop

  Hans Tiessen, penningmeester. Wooonplaats: De Knipe

  Henk Hidding, secretaris. Woonplaats: Mildam

  Gerard Tamminga, bestuurslid. Woonplaats: Heerenveen

  Evert Koelma, bestuurslid. Woonplaats: Nieuweschoot 

 

Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik