Organisatie:

Het Landschapsfonds wordt geleid door een vijf-koppig bestuur met Greet Ruitenberg als voorzitter. De bestuursleden voeren hun taken - conform de statuten - onbezoldigd uit. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen.

  Geert Ruitenberg, voorzitter. Woonplaats: Oldeberkoop

  Hans Tiessen, penningmeester. Wooonplaats: De Knipe

  Henk Hidding, secretaris. Woonplaats: Mildam

  Gerard Tamminga, bestuurslid. Woonplaats: Heerenveen

  Evert Koelma, bestuurslid. Woonplaats: Nieuweschoot 

 

Laatste nieuws

  • Vroege vogelgeluiden 6 mei 2022

    In de vroege ochtend van 6 mei, zo rond zonsopkomst, maakte ik op een vijftal locaties in het SLOK-gebied een geluidsopnamen, van ieder ca. twee minuten lang, van de ter plaatse aanwezige zingende vogels. Een gevarieerd geheel...

  • Jaarverslag 2020

    Het jaarverslag 2020 van de stichting staat online en is te vinden op de pagina verantwoording. Fijne feestdagen! en hopelijk is het in 2021 voor ons wel mogelijk om een publieksactiviteit te organiseren om de resultat...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik