Partners en private financiers

De stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik krijgt steun van verschillende financiers, zowel uit publieke als private sector. Het huidige fondsvermogen (ca 1,6 miljoen euro) is voor tweederde bijeengebracht door de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Naast deze publieke bijdragen, hebben een aantal private partners stortingen gedaan en dragen de gezamenlijke contractanten substantieel bij.

Om de volledige ambitie van het landschapsfonds - 70% van het landschap onder structureel beheer - te kunnen realiseren is uiteindelijk een fondsvermogen van 2,4 miljoen euro nodig.

Artikel: Rabobank zet Landschapsfonds op groen!

 


 

Laatste nieuws

  • Verslag boeiende nachtvlinderexcursie in Katlijk

    Na een geslaagde bijeenkomst in het Hof van Schoterland nam Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland het bestuur en geïnteresseerde contractanten mee het veld in om kennis te maken met de wereld van de nachtvlinder.....

  • Bijeenkomst bestuur, contractanten en leden van Grien Brongergea

    Op 5 september 2017 was er vanuit het bestuur een bijeenkomst om contractanten en betrokkenen bij te praten over de toekomstige inzet middelen in het gebied, de wijzigingen in de opzet die dit jaar ingaan en de mogelijkheden vo...

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik