Partners en private financiers

De stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik krijgt steun van verschillende financiers, zowel uit publieke als private sector. Het huidige fondsvermogen (ca 1,6 miljoen euro) is voor tweederde bijeengebracht door de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Naast deze publieke bijdragen, hebben een aantal private partners stortingen gedaan en dragen de gezamenlijke contractanten bij in de vrm van zelfwerkzaamheid.

Om de volledige ambitie van het landschapsfonds - 70% van het landschap onder structureel beheer - te kunnen realiseren is uiteindelijk een fondsvermogen van 2,4 miljoen euro nodig.

Artikel: Rabobank zet Landschapsfonds op groen!

 


Laatste nieuws

Ondernemerskring Heerenveen


©2012 Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik